Sportmann AS

Har dere betalingsfri måned på Sportmannkonto?

Oppdatert

Ja, du har mulighet til å benytte deg av 2 betalingsfrie måneder i løpet av året. Husk å gi beskjed til kundeservice@sportmann.no eller pr telefon 69 300 605 om du ønsker å benytte dette. Kriteriet for å benytte dette er at det har vært 4 korrekte innbetalinger mellom de betalingsfrie månedene.

warning Created with Sketch.